Europska unija ebook - ebook024
0

Molimo unesite I, ILI, NE za suziti rezultate pretrage
 
do
(npr. 18.90 do 180.90)
 
 
 
 

Europska unija

0 zvjezdica od 5(0 Ocjene)
Čitaj na : Desktop SmartTelefon Tablet iOS Iroid
  

 

Opis knjige

Danas u svijetu postoje brojne slično koncipirane knjige u kojima različiti autori opisuju pojedine teme vezane uz Europsku uniju. Knjiga Europska unija namijenjena onima koji žele steći određenu razinu opće informiranosti o složenim mehanizmima funkcioniranja Unije i njenim najvažnijim politikama. Međutim, u Hrvatskoj još uvijek postoji relativno skroman broj sustavnijih djela o Europskoj uniji hrvatskih autora. Postoji sve značajniji broj članaka u raznim časopisima, ali oni se najčešće bave samo pojedinim temama vezanim uz Europsku uniju. Baš taj nedostatak autori su nastojali donekle ublažiti knjigom „Europska unija” kojoj je cilj na sustavan način i multidisciplinarno obraditi najnoviji razvoj Unije u više različitih područja istodobno.


Autori smatraju kako su dobrim poznavanjem funkcioniranja Unije i svih raznolikih mogućnosti koje ona pruža svojim građanima i državama-članicama može osigurati bolje razumijevanje članstva Hrvatske u Uniji. Također, vjeruju da je neophodno, uz sve brojne inozemne izvore, omogućiti prvenstveno našim dodiplomcima, ali i svim drugim zainteresiranim čitateljima, iz pera naših hrvatskih stručnjaka na jednom mjestu sve osnovne informacije o najvažnijim aspektima Europske unije.


Kratki sadržaj:


Razvitak europske integracije
Širenje europske integracije
Institucije Europske unije
Pravni sustav i regulatorni postupci u EU
Pravo unutarnjeg tržišta
Pravo tržišnog natjecanja u EU
Državne potpore u Europskoj uniji
Europska monetarna unija
Koordinacija ekonomskih politika u Europskoj uniji
Usklađivanje poreza pod okriljem EU-a
Zajednička poljoprivredna politika
Europska politika zaštite okoliša
Europska socijalna politika
Zajednička vanjska i sigurnosna politika EU-a
Poslovi u području slobode, sigurnosti i pravde u EU
Politika ljudskih prava u EU
Povelja o temeljnim pravima EU
Konvencija o ljudskim pravima Vijeća Europe
Proračun i fondovi EU-a
Hrvatsko putovanje u Europsku uniju
Hrvatska i euro