Poslovna etika ebook - ebook024
0

Molimo unesite I, ILI, NE za suziti rezultate pretrage
 
do
(npr. 18.90 do 180.90)
 
 
 
 

Poslovna etika, korporacijska društvena odgovornost i održivost

Drugo, prepravljeno i prošireno izdanje
0 zvjezdica od 5(0 Ocjene)
Čitaj na : Desktop SmartTelefon Tablet iOS Iroid
  

 

Opis knjige

Knjiga predstavlja niz pitanja i tema u sklopu društvene odgovornosti poslovanja, te se spominju brojni problemi i rasprave. Krajnji cilj nije toliko pružiti odgovore – nema jednostavnih odgovora – nego više informirati čitatelja o suvremenim raspravama. Svi smo mi uključeni u ove rasprave – kao potrošači i kupci, kao građani i pojedinci u društvu te, vjerojatno, kao i zaposlenici, menadžeri, ulagači i preci budućih generacija. Zbog toga su te teme za nas uvijek relevantne. Uopće nije važno živimo li mi u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji ili bilo kojoj drugoj zemlji – svi smo mi globalni građani, i štogod se dogodilo utječe i na nas do neke mjere. Zbog toga je ova knjiga važna jer pruža takvu perspektivu na trenutačna pitanja i rasprave. Ovo je drugo izdanje knjige i mnogo se može dobiti iz čitanja o pitanjima koja se u njoj postavljaju, te promišljanja o njima.

 


Kratki sadržaj:


PRVI DIO: UVOD U POSLOVNU ETIKU, KORPORACIJSKU DRUŠTVENU ODGOVORNOST I ODRŽIVOST
I. Od etike do poslovne etike
Nužnost morala i potreba za etikom Uvod u središnje etičke teorije
Zajedničko dobro, socijalni principi i privatno vlasništvo
Sto godina katoličkog socijalnog nauka
Utilitarizam
Teorije distributivne pravde
Bogati i siromašni: argument za obvezu pomaganja
Gospodarska etika u vremenu postmoderne i u vremenu globalizacije
II. Temeljci poslovne etike, korporacijske društvene odgovornosti i održivosti
Pregled razvoja koncepta DOP-a
Temeljna pitanja poslovne etike i etičkih kodeksa
Temeljna pitanja korporacijske društvene odgovornosti
Održivost i etika
Ekološka etika i slučajevi ekoloških katastrofa
DOP i promicanje ljudskih prava u radnoj okolini
DOP, tržišni odnosi i odnosi s lokalnom zajednicom
DOP u RH
Obrazac za donošenje moralnih odluka

DRUGI DIO: ODABRANE TEME IZ POSLOVNE ETIKE, KORPORACIJSKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I ODRŽIVOSTI
I. Uvod
Problem naravi i odgovornosti korporacije
Teorija interesnog dioništva moderne korporacije
II. Marketing
Etički problemi vezani uz čimbenike marketinškog spleta
Etički izazovi globalnom marketingu
Etičke dileme marketinga putem društvenih medija
III. Menadžment
Načela etičnosti u upravljanju ljudskim potencijalima
Korporacijska društvena neodgovornost zaposlenika
Stakleni strop: granice u napredovanju žena na radnome mjestu
IV. Računovodstvo, revizija, financije i bankarstvo
Načela PE i korporacijske društvene odgovornosti u području računovodstva, revizije, financija i bankarstva
Poslovna etika banaka
Elementi poslovne etike u financijskom sektoru s naglaskom na investicijske fondove
V. Ostalo
Tumačenje veze etike i Interneta među studentima ZŠEMa
Utjecaj europskih kultura na poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost

 

O autorima:


Borna Jalšenjak diplomirao je filozofiju i religijske znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Sveučilište u Zagrebu, 2008. godine. Doktorsku disertaciju iz filozofije i menadžmenta je obranio na Hrvatskim studijima, Sveučilište u Zagrebu 2014. godine. Bio je pozvani nastavnik/istraživač na Sveučilištu St. Ambrose – College of Business (SAD) na programu Master of Organizational Leadership (MOL). Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa redovito predaje kolegije: Uvod u filozofiju, Poslovna etika i korporacijska društvena odgovornost, te Vodstvo. Područje interesa obuhvaća poslovnu etiku i društvenu odgovornost, te preklapanje između menadžmenta (pogotovo teorija motivacije) i filozofije (pogotovo filozofske antropologije).


Kristijan Krkač, filozof. Profesor je Filozofije i Poslovne etike i KDO i Uvoda u filozofiju i kritičko mišljenje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa od 2003. godine; Analitičke filozofije i Epistemologije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu od 1996. godine i Introduction to Ethics and CSR na Science Po Lille, Institut d’études politiques de Lille u Francuskoj od 2010. godine. Dosad je objavio 10 autorskih knjiga, više od 50 znanstvenih i drugih članaka, uredio 3 knjige, 2 zbornika i kao gost suurednik jedan broj međunarodnog časopisa iz područja društvene odgovornosti. Od eminentnijih časopisa u kojima objavljuje izdvajaju se časopisi Wittgenstein Studien i Social Responsibility Journal i nakladnici: Springer Verlag, De Gruyter, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Emerald, Ashgate i University Press of America. Interesi u struci su mu Filozofija Ludwiga Wittgensteina i Epistemologija u filozofiji i Korporacijska društvena neodgovornost u poslovnoj etici i KDO. Izvan područja struke bavi se filozofijom športa, filma i rock glazbe.