Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje - ebook024
0

Molimo unesite I, ILI, NE za suziti rezultate pretrage
 
do
(npr. 18.90 do 180.90)
 
 
 
 

Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje

2. izdanje
0 zvjezdica od 5(0 Ocjene)
Čitaj na : Desktop SmartTelefon Tablet iOS Iroid
  

 

Opis knjige

Knjiga Uvod u filozofiju prikazuje sve relevantne teorije područja filozofije, a njezin zadatak je sastaviti uvod u filozofiju za ekonomiste na način da ih se potakne na samostalno, kreativno i kritičko mišljenje u okviru ne samo društvenih nego i humanističkih znanosti. Uz pomoć knjige kod studenata se nastoji proširiti vidik pomoću kojeg će moći promišljati ekonomiju ne samo „iznutra” nego i u širem društvenom, vrijednosnom i kulturnom kontekstu, tj. „izvana”, što se čini neizostavnom sposobnošću suvremenih uspješnih ekonomista, gospodarstvenika i poslovnih ljudi.


Udžbenik također izvrsno obrađuje područja poslovne etike i društvene odgovornosti, te vrlo korisno završava poslovnim slučajem u kojem se prepušta čitateljima da sami o tome otvore raspravu i donose rješenja.

Kratki sadržaj:
I. Teorijska filozofija
Ontologija
Epistemologija
Filozofija znanosti
Filozofska antropologija
Filozofija uma
Formalne metode u filozofiji
Filozofija jezika i neformalne filozofske metode
II. Praktična i pojetična filozofija
Etika
Metaetika
Socijalna i individualna etika
Bioetika i ekoetika
Poslovna etika
Etika u međunarodnim odnosima
Filozofija ekonomije
Filozofija u menadžmentu
Filozofija politike
Filozofija kulture
Filozofija umjetnosti
Kratak pregled hrvatske filozofije


O autorima:
Borna Jalšenjak diplomirao je filozofiju i religijske znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Sveučilište u Zagrebu, 2008. godine. Doktorsku disertaciju iz filozofije i menadžmenta je obranio na Hrvatskim studijima, Sveučilište u Zagrebu 2014. godine. Bio je pozvani nastavnik/istraživač na Sveučilištu St. Ambrose – College of Business (SAD) na programu Master of Organizational Leadership (MOL). Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa redovito predaje kolegije: Uvod u filozofiju, Poslovna etika i korporacijska društvena odgovornost, te Vodstvo. Područje interesa obuhvaća poslovnu etiku i društvenu odgovornost, te preklapanje između menadžmenta (pogotovo teorija motivacije) i filozofije (pogotovo filozofske antropologije).


Kristijan Krkač, filozof. Profesor je Filozofije i Poslovne etike i KDO i Uvoda u filozofiju i kritičko mišljenje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa od 2003. godine; Analitičke filozofije i Epistemologije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu od 1996. godine i Introduction to Ethics and CSR na Science Po Lille, Institut d’études politiques de Lille u Francuskoj od 2010. godine. Dosad je objavio 10 autorskih knjiga, više od 50 znanstvenih i drugih članaka, uredio 3 knjige, 2 zbornika i kao gost suurednik jedan broj međunarodnog časopisa iz područja društvene odgovornosti. Od eminentnijih časopisa u kojima objavljuje izdvajaju se časopisi Wittgenstein Studien i Social Responsibility Journal i nakladnici: Springer Verlag, De Gruyter, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Emerald, Ashgate i University Press of America. Interesi u struci su mu Filozofija Ludwiga Wittgensteina i Epistemologija u filozofiji i Korporacijska društvena neodgovornost u poslovnoj etici i KDO. Izvan područja struke bavi se filozofijom športa, filma i rock glazbe