Čitajte online na računalu - PC / Mac:

Za individualne korisnike

- Prijavite se na portalu www.ebook024.com svojim korisničkim podacima (korisničko ime i lozinka) koje ste dobili pri registraciji

- Bit ćete preusmjereni na policu s knjigama koje ste kupili

- Kliknite na link “Read online” i čitajte knjige na svom računalu

 

Za instutucionalne korisnike

- Ako pristupate vašem institucionalnom računu preko IP adrese, otvorite portal www.ebook024.com

- Ako pristupate vašem institucionalnom računu putem zajedničke lozinke, prijavite se na portalu www.ebook024.com korisničkim imenom i lozinkom institucije

- Bit ćete preusmjereni na policu s knjigama koje je institucija kupila

- Kliknite na “Read online” link i čitajte knjige na svom računalu


Čitajte offline na računalu - PC / Mac:

Za individualne korisnike

Napomena: Morate biti spojeni na Internet kako biste mogli preuzeti aplikaciju iPublishCentral Reader i eknjige. Jednom kada preuzmte knjigu na svoje računalo, možete je čitati offline

- da biste počeli koristiti aplikaciju iPublishCentral Reader, morate se prijaviti na portalu www.ebook024.com sa svojim korisničkim podacima

- Bit ćete preusmjereni na policu s knjigama koje ste kupili

- Kliknite na Preuzmi aplikaciju u desnom gornjem uglu stranice

- Slijedite upute za preuzimanje aplikacije i Adobe AIR programa (ako već nemate instaliran taj program)

- Na ekranu će vam se pojaviti ikona za iPublishCentral Reader

Unesite sljedeće informacije:

- izaberite Normal user

- unesite www.ebook024.com u polje Site URL

- unesite svoje korisničko ime i lozinku

- kliknite na Sign in

- aplikacija će provjeriti vjerodostojnost korisničkih podataka i ako je sve u redu, aplikacija će se učitati na računalo

Knjige koje ste kupili bit će dostupne na vašoj polici za knjige. Kliknite na Download i eBook će se učitati na iPublishCentral Reader

- Kliknite na crveni gumb kako biste čitali knjige offline

 

Za instutucionalne korisnike

- Kada se prijavite svojim institucionalnim korisničkim računom, kliknite na kupljenu knjigu na polici kako bi vam se otvorile opcije za čitanje

- Pojavit će se i online i offline opcija, uz napomenu da offline možete čitati samo ako koristite iPublishCentral Reader aplikaciju

- Kliknite na Read Offline i bit ćete preusmjerni na stranicu za preuzimanje aplikacije

- Kliknite na gumb za preuzimanje eBook datoteke (.ipef)

- Preuzetu datoteku otvorite s aplikacijom iPublishCentral Reader za offline pristup


Upute za offline pristup na IOS uređajima (iPad i iPhone)

Za individualne korisnike

- Preuzimite i instalirajte iPublishCentral Reader aplikaciju u App Store-u

- Kliknite na Get Books i odaberite ebook024 iz padajućeg izbornika

- Prijavite se u aplikaciju svojim korisničkim podacima

- Kliknite na eBook naslovnicu za preuzimanje

- Kada preuzimanje završi, kliknite na eBook za čitanje offline

 

Za instutucionalne korisnike

- Preuzimite i instalirajte iPublishCentral Reader aplikaciju u App Store-u

- Otvorite eBook stranicu koristeći zadani web preglednik na iPadu

- Otvorite stranicu s policom za knjige i odaberite knjigu koju želite

- Kliknite na gumb za preuzimanje

- Bit ćete preusmjereni na stranicu za preuzimanje

- Kliknite na gumb

- Kada je datoteka preuzeta, otvorite je u aplikaciji iPublishCentral Reader kako biste mogli čitali


Upute za offline pristup na Android uređajima

Za individualne korisnike

- Preuzimite i instalirajte iPublishCentral Reader aplikaciju u Google Play Store-u

- Kliknite na Get Books i odaberite ebook024 iz padajućeg izbornika

- Prijavite se u aplikaciju svojim korisničkim podacima

- Kliknite na eBook naslovnicu za preuzimanje

- Kada preuzimanje završi, kliknite na eBook za čitanje offline

 

Za instutucionalne korisnike

- Preuzimite i instalirajte iPublishCentral Reader aplikaciju u Google Play Store-u

- Otvorite eBook stranicu koristeći zadani web preglednik na Android uređaju

- Otvorite stranicu s policom za knjige i odaberite knjigu koju želite

- Kliknite na gumb za preuzimanje

- Bit ćete preusmjereni na stranicu za preuzimanje

- Kliknite na gumb

- Kada je datoteka preuzeta, otvorite je u aplikaciji iPublishCentral Reader kako biste mogli čitali